Kalendarium

Co, gdzie, kiedy...

1 stycznia 2012 - Gminy dokonują obowiązkowej corocznej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2012 r. – Gmina zaczyna prowadzić rejestr działalności regulowanej. Przedsiębiorcy nie uzyskują a Gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gminy dokonują obowiązkowej corocznej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Strony