Interpretacje

Interpretacje Ministra Środowiska dt. obowiązującej od 01 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ministerstwo Środowiska opublikowało bardzo ważne dla Gmin interpretacje dotyczące obowiązującej od 01 stycznia 2012 r., nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Interpretacje w szeroki sposób odnoszą się do:

Interpretacja Ministra Środowiska dotycząca ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Przekazujemy odpowiedź Ministra Środowiska na pismo w sprawie postępowania podmiotów odbierających odpady komunalne po wejściu w życie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.

Strony