Wywóz, odzysk odpadów

Wersja do wydruku

Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych kieruje do sprzedaży wysegregowane surowce wtórne w postaci: makulatury, plastiku, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, metali kolorowych, metali żelaznych i nieżelaznych. 
Sprzedaż odpadów odbywa się po dostarczeniu przez odbiorcę:

  • Pozwolenia/zezwolenia na transport odpadów,
  • Pozwolenia/zezwolenia na odzysk odpadów,
  • Decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP
  • Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
  • Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Sprzedaż surowców jest dokumentowana:

  • Fakturą VAT.
  • Dowodem WZ – Kwit Wagowy.
  • Kartą przekazania odpadu.

Firmy zainteresowane kupnem surowców wtórnych mogą przesłać ofertę kupna faksem lub emailem: tel./fax. 33 874-41-13, sortownia@interia.pl, oraz dokonać oceny jakości surowców w RS i SOK Sucha Beskidzka.  

Poniżej surowce wtórne kierowane do recyklingu.

Galeria fotografii: