Władze Spółki

Wersja do wydruku

Walne Zgromadzenie Wspólników:

Członkowie Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba

 

Rada Nadzorcza:

Artur Stec - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Bernard Jirnov - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jakub Przerywacz - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki:

Tomasz Siwiec - Prezes Zarządu