Wizyty w sortowni

Wersja do wydruku

Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej w ramach edukacji ekologicznej, każdego roku ogłasza „Drzwi otwarte”. W czasie „Drzwi otwartych” dzieci i młodzież ze szkół powiatu suskiego, mogą uzyskać informacje o segregacji odpadów jak również zapoznać się z procesem odzysku, przetwarzania odpadów oraz ich unieszkodliwiania poprzez składowanie.

 „Drzwi otwarte” realizowane są w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień oraz październik. Edukacja realizowana jest w formie godzinnej prelekcji z jednoczesnym zwiedzaniem obiektów Zakładu i analizowaniem procesów gospodarowania odpadami od ważenia po składowanie.  Po zakończeniu prelekcji uczestnicy spotkania otrzymują drzewko ekologiczne do posadzenia na posesji szkoły. Sadzonki drzewek pochodzą ze szkółek Babiogórskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Sucha Beskidzka oraz Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych.

Szkoły zainteresowane edukacją na obiekcie są proszone o kontakt:
tel. 0-33 874-41-13, celem ustalenia daty i godziny spotkania.  Na spotkanie edukacyjne można przywieźć zgromadzone w szkole surowce wtórne.


Od 2005 r. z edukacji ekologicznej skorzystały min:

 • Miejska Świetlica Profilaktyczna w Suchej Beskidzkiej
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej
 • Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół w Zembrzycach
 • Przedszkole Publiczne w Bystrej
 • Szkoła Podstawowa w Kurowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. B. Prusa w Makowie Podhalańskim
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Suchej Beskidzkiej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kukowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zawoi-Gołyni
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Krzeszowie
Galeria fotografii: