Rozeznanie rynkowo-cenowe

Zmiana Rozeznania - wykonanie statuetek szklanych

W Rozeznaniu cenowym ZG.042.3.15.2014 ogłoszonym w dniu 10.10.2014 r. zwiększa się liczbę zamówionych statuetek na 6 szt. (było 5 szt.)
Pozostałe zapisy, jak i termin składania ofert pozostają bez zmian.
Ujednolicona i obowiązująca wersja Rozeznania i Formularza ofertowego załączone na stronie internetowej Zamawiającego.


Wybór oferty - organizacja konferencji

Przewodniczący Zarządu ZGDGS informuje, że w wyniku Rozeznania cenowego nr ZG.042.3.12.2014 na organizację konferencji informującej o przebiegu realizacji projektu (jednodniowej konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „ Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej” wybrano ofertę złożoną przez firmę:


Zmiana Rozeznania-organizacja konferencji

W Rozeznaniu cenowym ZG.042.3.12.2014 ogłoszonym w dniu 25.09.2014 r. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

data konferencji: 04.11.2014 r.
w pkt. 1 Tabeli: liczba zaproszeń wynosi 130 szt.
w pkt. 2 Tabeli, ppkt. 2 liczba programów konferencji wynosi 125 szt, ppkt. 3 liczba opisów projektu wynosi 125 szt. druk dwustronny 4+4.
Pozostałe zapisy, jak i termin składania ofert pozostają bez zmian.


Strony