Cel i zakres projektu

Wersja do wydruku

 

Celem głównym projektu jest uporządkowanie systemu gospodarki odpadami

w części Regionu Południowego, a w szczególności na terenie gmin zrzeszonych

w Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy-Świnna Poręba.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • modernizacja instalacji do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych celem uzyskania mocy przerobowej 30 tyś ton/rok,
  • doposażenie zakładu w urządzenia do biologicznego przetwarzania odpadów,
  • objęcie systemem zagospodarowania odpadów obszar zamieszkany przez 150 tyś mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • dostosowanie techniczne i budowlane istniejących budynków oraz placów,
  • zakup i montaż nowoczesnej linii do segregacji zmieszanych odpadów komunalnych,
  • zakup i montaż komposterów do stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji, frakcji podsitowej od 0 do 80 mm oraz uzupełniająco odpadów zielonych. 

Zwiększenie mocy przerobowej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów do 30 tyś ton/rok oraz budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów jest wymogiem art. 35 pkt 6, Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).

Dzięki modernizacji, prowadzona przez RSiSOK instalacja uzyska status

INSTALACJI REGIONALNEJ.