Strona główna projektu

Wersja do wydruku


Sortownia

Beneficjent: Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba

Przewidywana wartość projektu: 10 102 888,10 zł

Maksymalna dotacja z Funduszu Spójności: 7 427 285,24 zł
co stanowi 73,92% całkowiej wartości projektu

 Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA