Pozwolenia i decyzje

Wersja do wydruku

Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej jest zarządzana przez Kierownika posiadającego świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami, wydanego przez Wojewodę Małopolski.

Zakład działa w oparciu o:

 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • Decyzja Znak RRM7331/11-2/99 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 03.11.1999 r.
 • Decyzję o pozwoleniu na budowę;
  • Decyzja WW 7351/23-SU/00 Starosty Suskiego z dnia 24-05-200 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę.
  • Decyzja Znak AB.I.Sb/Sb-7119-2/200 z dnia 09.11.2000 r. Wojewody Małopolskiego w sprawie:
   • utrzymującą, zaskarżoną decyzję w części dotyczącej zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego,
   • uchylającą zaskarżoną decyzję w części dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz udzielenia pozwolenia na budowę w tym zakresie,
   • orzekającą o zatwierdzeniu skorygowanego projektu zagospodarowania terenu oraz udzieleniu pozwolenia na budowę.
  • Decyzja WA 7351/16-SU/02 Starosty Suskiego z dnia 19.03.2002 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Małopolskiego oraz Starosty Suskiego w części dotyczącej odstąpienia od budowy ekranów akustycznych.
 • Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie; 
  • Decyzja WA7353/79-SU/02/03 Starosty Suskiego z dnia 07.01.2003 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie inwestycji p.n.  ”Budowa Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej”.
  •  Decyzja WA 7353/3-SU/02 Starosty Suskiego z dnia 22.01.2002 udzielająca pozwolenia na użytkowanie budynku administracyjno-socjalnego (będącego częścią składową Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej).
 • Pozwolenie środowiskowe:
  • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego udzielająca pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów Znak; SW.III.EP.7650-34/08 z dnia 16/03/2009 r.
  • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów Znak: SW.III.7221.48.2012.EP z dnia 14/12/2012 r.
  • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów Znak: SW.III.7221.3.2013.EP z dnia 21/01/2013 r.
 • Pozwolenie Zintegrowane:
  • Decyzja Wojewody Małopolskiego udzielająca Pozwolenia zintegrowanego Znak: ŚR.III.SCh.6664-7-04 z dnia 11.01.2005 r.
  • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca Pozwolenie zintegrowane Znak: SW.III.EP.7673-7/08 z dnia 30.01.2009 r.
  • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca Pozwolenie zintegrowane Znak: SW.III.EP.7673-24/10 z dnia 09.06.2010 r.
  • Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego zmieniająca Pozwolenie zintegrowane Znak: SW.III.EP.7222-2-2013 z dnia 21.01.2013 r.
 • Decyzję zatwierdzającą instrukcję składowiska odpadów: 
  • Decyzja SW.III.EP.7654-8/09 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 02.02.2010 r.  w sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.
  • Decyzja z dnia 10 czerwca 2010 r., SW.III.EP.7654-31/10 Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.
 • Uchwałę Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba w sprawie powołania Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej; Uchwał Nr 11/2002/IV z dnia 27 sierpnia 2002 r.,

 

Dokumenty dotyczące działalności Zakładu:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 19/04/2011 r.
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 11/02/2010 r.
 • Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP z dnia 20/12/2002 r.
 • Statut Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunlanych w Suchej Beskidzkiej.