Media

Małopolska Kronika Beskidzka - "Sortownia przed ocaleniem".

Przekazujemy kolejny artykuł zatytułowany "Sortownia przed ocaleniem" jaki ukazał się w jednym z grudniowych numerów Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej.

Artykuł informuje o sukcesie Związku Gmin, który pozyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na moderniację swojego zakładu budżetowego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.