Informacje ogólne

Wersja do wydruku

Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o. zostało utworzone uchwałą Nr 7/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba z dnia 21 lutego 2014 r.