OŚWIADCZENIE

Wersja do wydruku

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 07/08/2019 r. doszło do pożaru na instalacji – MBP.

O godzinie 20:31 zgłoszono zdarzenie powiadamiając straż pożarną. O godzinie 0:20 dnia 08/09/2019 r., obiekt przekazano zarządzającemu i pożar ugaszono. Pożar wybuchł w czasie normalnej pracy instalacji. Głównemu spaleniu uległ gumowy pas transmisyjny i silnik przenośnika taśmowego odprowadzającego rozdrobnione paliwo alternatywne do magazynu oraz część zadaszenia hali.

Wbrew doniesieniom prasy odpady nie uległy spaleniu. W hali objętej pożarem było zgromadzone paliwo alternatywne – odpad o kodzie 191210 (około 18 Mg). Podczas akcji ratowniczej odpad został przetransportowany przez pracowników zakładu sprzętem ciężkim z hali na plac magazynowy. Dla bezpieczeństwa odpad przerzucano i polewano wodą. W dniach 08/08/2019 i 09/08/2019 odpad był przeczesywany grabkami pod nadzorem policji przez pracowników zakładu celem odnalezienia części spalonego silnika. Pamiętajmy, że paliwo alternatywne jest odpadem o bardzo wysokiej kaloryczności. Stanowią go rozdrobnione odpady z tworzyw sztucznych. Gdyby zostało objęte pożarem byłoby nie do ugaszenia.

Zakład w dniu 08/08/2019 poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska o awarii instalacji. Na miejscu zdarzenia od 07/08/2019 pracują służby celem wyjaśnienia zdarzenia – Policja, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany, Prokuratura, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Procedury w tym zakresie są jasno wytyczone. Zostały uruchomione i działają. Monitoring wizyjny na instalacji został zabezpieczony i przekazany policji. Wbrew doniesieniom prasowym nie uległa spaleniu sortownia - majątek wart blisko 10 ml zł stanowiący instalację do przetwarzania odpadów.

Również wbrew informacjom prasowym pożar nie wystąpił na składowisku odpadów. Nie zostały również zutylizowane odpady.

Z uwagi na mylenie pojęć warto przypomnieć, że składowisko różni się zasadniczo od wysypiska. Wysypiska są nielegalnymi miejscami porzucania odpadów bez właściciela pokrywającego koszty zagospodarowania odpadów. W przestępczy sposób porzucane odpady są podpalane. Koszty akcji gaśniczych pokrywają podatnicy, a podmioty zgarniają pieniądze za usługę, której nie realizują. Proszę przestępców nie zrównywać z legalnie działającymi instalacjami.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych losem instalacji (dla rzetelności) zapraszam na obiekt. Przy okazji prosimy zabrać odpady do PSZOK. 

Szczególne podziękowanie kieruję dla strażaków za bardzo szybką i profesjonalna akcję gaśniczą. Dziękuję pracownikom zakładu za ciężką pracę mającą na celu ochronę odpadów przed spaleniem w trakcie trwania pożaru. Priorytetem było niedopuszczenie do spalenia odpadu a tym samym przedostania się zanieczyszczeń do środowiska. Szczególne podziękowania również kieruje do mieszkańców - za okazaną troskę i szczerą chęć pomocy. Wszystkich "ekspertów w dziedzinie" zachęcamy do myślenia - ponoć szczegóły mają znaczenie .... a brak wiedzy skłania do milczenia. 

 


Alicja Topolska

Kierownik Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej