Informacja dot. przeprowadzonej kontroli WIOŚ

Wersja do wydruku

Informujemy, że w związku ze zdarzeniem pożarowym mającym miejsce w dniu 7 sierpnia 2019 roku na instalacji MBP, przeprowadzona została kontrola przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, która wykazała, że naruszeń w zakresie przestrzegania przepisów nie stwierdzono (Protokół kontroli nr WIOS-KRAK 430/2019).