Kwiecień 2014

  1. 15.04.2014

    W dniu 15 kwietnia 2014 r. miało miejsce podpisanie Umowy pożyczki  pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Związkiem Gmin...