luty 2014

 1. 05.02.2014

  Przewodniczący Zarządu informuje, iż w dniu 05.02.2014 r. została zawarta umowa

  na udzielenie kredytu w wysokości 470.562,00 zł.

  Wykonawcą, któremu udzielono zamówienie jest:

  ...

 2. 03.02.2014

  Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba informuje

  o wyborze oferty na udzielenie kredytu w wysokości  470.562,00 zł.

   

  ...