Styczeń 2014

  1. 13.01.2014

    Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2013 poz. 907...

  2. 10.01.2014

    Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba ogłasza:

    ...