ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego( RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie"

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Odbiór  i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego( RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Składowisko Odpadów „Dąbie” w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na ODBIÓR  I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO( RDF) DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW "DĄBIE"  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SP Z O.O.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert.

Strony