Wyjaśnienia do zamówienia na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Sucha Beskidzka, dnia 08 lutego 2016 roku

SO/20/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Odbiór  i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Składowisko Odpadów „Dąbie” w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej Sp. z o. o.

Działając w imieniu Zamawiającego – Składowiska Odpadów Dąbie Sp. z o.o. ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka – informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. ODBIÓR  I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO( RDF) DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW "DĄBIE"  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ SP Z O.O.

Pytania i wyjaśnienia (2) w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o. informuję, że w dniu 19.01.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

Pytania i wyjaśnienia (1) w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) dla Składowiska Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Składowiska Odpadów "Dąbie"  w Suchej Beskidzkiej sp z o.o. informuję, że w dniu 19.01.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.

Strony